Mina böcker http://www.azar.se Mina publicerade böcker

Jag har medverkat i följande antologier


 • Tack för lånet
  Sveriges författarfond, 2004
  ISBN 91-7843-196-4
  Läs mer

 • Ich hätte dich gern lachen sehen (German)
  Nordwindpress, 2004
  ISBN 3-934411-18-5

 • Nye Nordiske Landskaber
  Dansk Forfatterforening, 2003
  ISBN 92-893-0904-0

  Läs mer


 • Fattigdom
  Atlas förlag, 2000
  ISBN 91890 44-71-1

 • Two realities simultaneously (English)
  Podium, 2000
  ISBN: 91-89196-18-X

  Read more

 • Flykten valde oss (poesi)
  En bok för alla, 1999
  ISBN 91-7221-078-8

 • Kära brevvän, en bok om och med brev
  En bok för alla, 1998
  ISBN 91-7221-042-7

 • Möten med Sverige
  En bok för alla, 1997
  ISBN 91-7448-992-5

  Bortom berg, bortom sltter, bortom hav, bl.a Azar Mahlooujian, 1:a upplaga 1999    Two realities simultaneously   Nye Nordiske Landskaber  
 Ich hätte dich gern lachen sehen   Bortom berg, bortom sltter, bortom hav, bl.a Azar Mahlooujian, 2:a upplaga 2005    Tack för lånet, Sveriges författarfond, 2004, ISBN 91-7843-196-4   
 

Copyright © Azar Mahloujian 2006                     E-post: azar_mahloujian@yahoo.se                      Tel: 073- 629 49 72